Winmar lanserar ny Profil!

Winmar AB är sedan 2009 ägare av SMC Profilerna som utvecklades av Sven Setterlind i början av 80-talet.

Många av er har säker hört talats om eller kanske arbetat någon av våra andra Profiler?
Sedan tidigare finns Stress-, Arbetsmiljö-, Livsstils-, Verksamhets- och LedarskapsProfilen.

Nu lanserar vi FörändringsProfilen som riktar sig till dig inom Företagshälsovården.

FörändringsProfilen:

FörändringsProfilen ett utmärkt verktyg för att mäta förändringar i livsstil och kan följas upp över tid med presentation av dubbla staplar.

Förändringsprofilen belyser också de friskfaktorer som främjar och stärker hälsan.

Den kartlägger också hälsobeteendet i stort och visar på ärftliga, medicinska och beteendemässiga riskfaktorer för i första hand hjärt-kärlsjukdomar.

FörändringsProfilen får användas av personer med medicinsk utbildning då provtagning ingår i verktyget.

Pilotprojekt:

Just nu pågår ett pilotprojekt med FörändringsProfilen på ReAgera Hälsa i Stockholm.
Det är drygt 100 personer som är med i projektet och man ska arbeta med profilen både på individ- och på gruppnivå.

Vi kommer att återkomma och berätta mer om detta projekt när det är färdigt, men har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta Inger Öberg Sveder på ReAgera Hälsa, 08-534 806 00.

Utbildning:

Den första öppna utbildningen i Förändringsprofilen hålls i Stockholm den 20-21 oktober.

För er som redan har certifiering i Stress- eller LivsstilsProfilen krävs bara kursdag 2, för nya konsulter båda dagarna.
Utbildningen kan även genomföras som internutbildning hos er, kontakta oss för offert.

Erbjudande:

Under hösten firar vi lanseringen av FörändringsProfilen med ett erbjudande på den nya Profilen:

Anmäl 3 personer till certifieringsutbildningen men betala bara för två samt att vi erbjuder 20% rabatt på licenser till FörändringsProfilen vid beställningar fram till 2011-12-31.

Har du några funderingar eller vill boka ett möte och träffa mig eller mina kollegor Calle eller Denice Martinelle är du välkomna att kontakta oss på telefon 08-120 244 00.