Nyhetsbrev mars 2013

Webinmatning/Språk:
Vi får ibland frågor angående webinmatning och vilka språk profilerna finns på. Samtliga profiler utan Förändringsprofilen finns på svenska, norska, danska, engelska och StressProfilen finns även på estniska.

Webinmatning har blivit det vanligaste alternativet. När det gäller webinmatningen så finns det några stora fördelar.
Det är alltid snabb leverans, inom 24 timmar.
Man kan alltid välja att få profilen som pdf eller utskriven.
Det är ett säkrare förfarande när kunden själv svarar på frågorna.
Formulären kan aldrig komma bort på posten.

Hemsidan:
Jag berättade i januaribrevet om den nya kundinloggningen på hemsidan. Många har nyttjat den och nu kan jag locka med ännu en nyhet. Kategorin referensdata har tillkommit och det finns referensdata för ArbersmiljöProfilen och StressProfilen från 2012. Referensdatan presenteras i totalt och uppdelat på män och kvinnor.
Vid tolkningen av referensdata måste man vara medveten om att man jämför personer inom Norden, med olika yrken och åldrar. Det enda som är selekterat på är kön. Vill ni ha andra körningar så kontakta oss på Winmar.

OBS! Kundarian har unik inloggning som kommer att bytas i samband med att detta nyhetsbrev kommer ut. De nya inloggningsuppgifterna framgår av spalten till höger.

Certifieringsutbildning för 2013: Några datum för kommande utbildningar är i nuläget inte fastställda. Håll utkik på vår hemsida där det alltid finns den senaste informationen.

Läs mer om kursen på vår hemsida »

Vi ser fram mot ett spännande 2013 och glöm inte bort om ni har ris eller ros skicka ett mail på info@winmar.se eller ring oss på 08-120 244 00.