Hej

Nu är vi på väg att summera 2014 som varit ett bra år med många och aktiva SMC konsulter. Vi ser särskilt positivt på att vi fått in några nya mycket aktiva och duktiga men även att några som varit anonyma på senare tid åter hittat oss.

Vi önskar Er alla

Med dessa ord ser vi fram mot ett spännande 2015.