Någon kollega som behöver certifieras?

Hej

Har Du möjligen någon ny kollega som inte är certifierad så har Winmar nu planerat en certifieringsutbildning i StressProfilen som genomförs som en öppen utbildning i internatform den 8-9 april 2015.

Kursens mål:

  • Att få en tydlig bild av SMC Profilens uppbyggnad, arbetsmodell och Profilens förankring i aktuell hälso- och stressforskning.
  • Att lära sig använda StressProfilen® på individ och gruppnivå i sin egen verksamhet.
  • Samtalsmetodik

Kort om StressProfilen®

StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning. Det individuella StressProfilssamtalet syftar till att i en utvecklande dialog se samband och förstå sin livs- och arbetssituation på nytt sätt. Med en sådan förståelse av nuläget kan en förändringsprocess påbörjas där personens egna behov och vad personen själv vill får styra.

Kurskostnad: 12 900:- ex moms. I kursavgift ingår 3 st. StressProfil Web (värde 1 950: -) samt gemensam middag dag 1. Kostnad för uppehälle tillkommer då kursen körs med kvällsaktivitet dag 1.

Datum: 8-9 april 2015
Sista anmälningsdag 9 mars 2015.

Kursledare: Bent Jensen