Någon kollega som behöver certifieras?

Hej

Har Du möjligen någon ny kollega som inte är certifierad så har Winmar nu planerat in två utbildningstillfällen under 2016. Certifieringsutbildning i StressProfilen genomförs som en öppen utbildning och den första kommer att genomföras 10-11 mars. Vi har även planerat en i höst och den kommer att genomföras den 6-7 oktober. Båda utbildningarna kommer att hållas i Stockholm.

Kursens mål:

  • Att få en tydlig bild av SMC Profilens uppbyggnad, arbetsmodell och Profilens förankring i aktuell hälso- och stressforskning.
  • Att lära sig använda StressProfilen® på individ och gruppnivå i sin egen verksamhet.
  • Samtalsmetodik

Kort om StressProfilen®
StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

Kurskostnad: 12 900:- ex moms.
I kursavgift ingår 3 st. StressProfil Web (värde 2 040: -).

Kurs:1 10-11 mars.
Sista anmälningsdag 15 februari 2016.

Kurs:2 6-7 oktober.
Sista anmälningsdag 9 september 2016.

Kursledare: Bent Jensen