Hej

Denna månad lämnar jag över ordet till Bent Pugholm Jensen. Bent anlitas av Winmar för att ansvara för den certifiering som fodras för att få använda SMC-profilerna. Bents erfarenhetsbakgrund är många års arbete som beteendevetare och organisationskonsult inom företagshälsovården och inom sitt egna konsultföretag.


Bent Pugholm Jensen

Dags att kalibrera SMC-instrumenten!

Den nya föreskriften (AFS 2015:14) ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” pekar på vikten av att företagen jobbar systematiskt och konkret med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser på alla nivåer i arbetsmiljöarbetet. Detta innebär att vi som arbetar med att skapa framgångsrika och hälsofrämjande arbetsplatser, behöver vässa vår kunskap och våra verktyg för att kunna skapa faktiska resultat.

På Winmar är de angelägna om att lyfta fram SMC-profilen som ett av de processverktyg som används inom företagshälsovård och andra konsultföretag, som jobbar med arbetsmiljöutveckling.

SMC-profilerna är dynamiska processverktyg, som använt på rätt sätt, är mycket kraftfulla. Profilerna stödjer förändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Profilerna är väl anpassade till att matcha de olika typer av förändringsbehov och utvecklingsområden som finns i dagens arbetsliv.

I sammanställningen från Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015: ” Psykisk ohälsa på arbetsplatsen” beskrivs SMC-profilerna som ett av flera exempel på hur man kan arbeta systematiskt och långsiktigt med teamsamverkan och dialog kring konceptet Människa–Teknik–Organisation. Företagshälsans riktlinjegrupp lyfter fram att det i detta så kallade MTO-koncept är analysen av samspelet mellan dessa tre faktorer som är central för att man sedan skall kunna planera, genomföra och följa upp omkring sitt förändringsarbete.

Att kalibrera sina processverktyg bör således innebära att vi förstärker och utvecklar de analysmetoder och arbetssätt vi använder för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Konkret har flera företag exempelvis valt att som grund för ett eget förändringsarbete låta den egna företagshälsovården eller det egna konsultföretaget göra en egen undersökning med en passande SMC-profil. Detta innebär samtidigt att alla medarbetare på djupet blir fullt förtroliga med profilerna och kan marknadsföra dem.

Hör därför av dig till Winmar om du vill veta mer om hur ni kan kalibrera era SMC-instrument. /Bent Pugholm Jensen

Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättras eller tas upp i nyhetsbrevet, hör gärna av er!