Hej

Nyligen hade jag förmånen att sitta ner med Sven Setterlind, mannen bakom Stress Management Center, han berättade öppenhjärtligt om hur allt började. Sven startade sin yrkesverksamma karriär i början på 60-talet som idrottslärare. På den tiden hade skolidrotten fokus enbart på prestation. En syn som inte delades av Sven, för honom har idrott alltid varit ett hälsoämne. Han beskriver vikten av att finna glädje i rörelser, att få en känsla för kroppen och dess möjligheter.

Sven förvånades över antalet barn som pga. psykiska skäl befriades från idrotten utav skolläkaren. Sven, som den första läraren i Sverige, började ge specialundervisning i små grupper för mellanstadieelever. Varje lektion startades med avslappning och mentalträning. Sven lyser upp när han berättar om den här tiden, om hur barnen växte som personer och tog för sig av idrotten. Parallellt med specialundervisningen studerade han på distans psykologi och pedagogik. Kunskapen han erhöll av studierna användes både i arbetet med barnen och till att fortbilda idrottslärare och mellanstadielärare i ämnet. Sven blev även kontaktad av Skolöverstyrelsen och var delaktig i utformningen av den nya läroplanen i Idrott och Hälsa.

Efter avslutandet av studierna började han arbeta som lärare i psykologi och pedagogik på högskolan i Karlstad och doktorerade 1983 på en avhandling om stress och avslappning i skolan. Tillsammans med landstinget i Värmland startade han, 1980, Sveriges första utbildningar inom förebyggande hälsovård. I fem år undervisade han i kursen ” Hälsa, Individ och Samhälle”. Sedan tog högskolan beslutet att lägga ner utbildningen för att satsa på teknik, ekonomi och data!!

Kort därefter startade Sven ett utbildningsföretag, Stress Management Center, tillsammans med sin fru Inger. Inger skötte ekonomi och administration medan Sven föreläste om förebyggande hälsovård och stresshantering. Ganska så snart upptäckte Sven ett behov utav ett kartläggningsinstrument. Han utformade ett instrument med frågor, sammanställde resultatet och sedan besökte han företaget och presenterade resultatet. Till en början satt han hemma vid köksbordet, beräknade procenten och ritade staplarna. Hans fru, Inger, stöttade honom och hade ett stort tålamod. Detta var början till vad som sedan kom att bli StressProfilen. Det som bl.a. utmärkte Svens arbete var hans starka tro på att människan och dennes arbetsmiljö påverkades av både privat- och arbetsliv. Detta var ingen självklarhet under denna period utan fokus låg endast på arbetets påverkan på arbetsmiljön. I slutet på 1980-talet startades ett samarbete med TEAM FHV (som senare blev Profdoc Work AB), då de såg ett behov utav ett komplement till deras befintliga journalkunder.

Under sitt arbete med StressProfilen på Föllingekliniken kom Sven i kontakt med processor Jan Lisspers som var verksam där som konsult i psykologi. Sven som nu hade fått ihop flera hundra profiler var intresserad av att få hjälp med att sammanställa och analysera dessa data. Sven var bl.a. intresserad av att få reda på om det fanns skillnader mellan olika år. Ett samarbete påbörjades med Mittuniversitetet, som fortlöper än idag, trots att varken Sven eller Jan (som tragiskt avled förra året) är verksamma där längre.

I början på 1990- talet startade Sven certifieringsutbildningar i StresspPofilen och han höll själv i utbildningen. Sven understryker vikten av att jobba processinriktat för att få till en varaktig förändring och han beskriver hur han brukade boka in en uppföljning ett halvår efter genomförd profil.

Efter StressProfilen följde utvecklingen av flera instrument. ArbetsmiljöProfilen, LivsstilsProfilen (riktade sig enbart till FHV), FöretagsProfilen, som senare bytte namn till VerksamhetsProfilen och till sist LedarskapsProfilen. Idag finns även FörändringsProfilen (som är en mix av LivsstilsProfilen och StressProfilen)

2006, vid 70 års ålder, efter ett långt yrkesverksamt liv valde Sven att pensionera sig och han har inte legat på latsidan sedan dess. Tyvärr avled sedan Inger 2008, efter en tids sjukdom. Sven började reflektera över sin barndom och stämde träff med några jämnåriga. De sågs på Travmuseet i Årjäng och berättade historier om hur det var att växa upp i Årjäng och Nordmarken på 40-50- talet. Dessa fantastiska historier blev början till ett gemensamt författande av tre (snart fyra) böcker om Årjäng och Nordmarken. Förutom författandet så ägnar Sven nu mer tid åt sina många intressen såsom musik, fotografi, båtar, sommarhuset och en ny kärlek, Margareta. Sven anser att för ett långt liv gäller det att vara nyfiken och hitta nya utmaningar.

I min roll som företagssköterska möts jag av prestationsinriktade personer som brinner passionerat för sitt arbete. Men där de ibland saknar balans och börjar uppleva ohälsa. Jag är fascinerad av de som lyckas finna denna balans och Sven är en sådan person, som trots sitt engagemang och hårda arbete har lyckats behålla hälsan. Dygnet har bara 24 timmar, men när jag hör Sven berätta om allt han har åstadkommit under sina 80 år, så skulle jag kunna tro att han levt det dubbla. För att stilla min nyfikenhet frågade jag Sven hur han klarat det, vad är det hemliga receptet för att behålla hälsan? Det visade sig att han levt som han lär "regelbunden motion, meditation samt mycket tid för familj och vänner"!

Tack Sven för pratstunden och för att du banat väg för en helhetssyn på hälsan i arbetslivet.

Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättras eller tas upp i nyhetsbrevet, hör gärna av er!