Hej

Nu vågar jag påstå att våren äntligen är här! Det kliar i fingrarna att få börja odla och plantera blommor, för det om något är återhämtning för mig. Jag hoppas att ni tar er tiden att ibland stanna upp och njuta av allt som nu vaknar till liv efter den långa vintern.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Winmar har genomfört en utredning om hur den nya dataskyddsförordningen påverkar våra system. Vi avidentifierar redan idag de profiler som är kopplade till person efter 3 månader. Detta ställer stora krav på er att ni alltid vet det unika ID-numret på profilen ni eftersöker eller vill ha som jämförande profil.
Vi kommer även att vid leveranser skicka profilen och underlaget i separata mail. Detta kommer att gälla from den 25 maj 2018.
Har ni frågor om detta så kan ni vända er till vår VD Carl Martinelle.

Kommande Certifieringsutbildning:

Jag vill påminna om Winmars datum nu under våren.

SMC Individ 16-17 maj

Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättras eller tas upp i nyhetsbrevet, hör gärna av er!