Hej

Som jag tidigare nämnt har Winmar fördjupat sitt samarbete med Mittuniversitetet och StressProfilen används b.la. i deras psykologutbildning. I detta nyhetsbrev är vi glada att kunna lämna över ordet till Niklas Almén som är universitetsadjunkt och doktorand på Mittuniversitetet, avd för psykologi, campus Östersund.

Denna vårtermin har studenterna på kursen Hälsopsykologi - utredning och intervention, på Mittuniversitetets psykologprogram fått träna sig på att utreda stressproblem med hjälp av StressProfilen. Studenterna har givit olika typer av intressant återkoppling och jag tänkte berätta om en sådan som jag värdesatte. Det rörde den ökade insikten i att området stressrelaterad ohälsa är mycket mer omfattande än vad man kan tro och att ett instrument som StressProfilen kan hjälpa till att fånga in faktorer som skulle kunna missas om utredningen bara baserade sig på samtal.

Det är lätt att reducera stress till att handla om enbart höga krav och jäkt. Det kan mycket väl tänkas vara till hjälp för den person som utreds att, via användandet av StressProfilen, lära sig att dennes eventuella stressrelaterade ohälsa kan vara kopplat till en stor mängd variabler. Utredningen av dessa variabler ökar chansen att identifiera och sedan förändra variabler som bidrar till ohälsan.

StressProfilen kan fylla många funktioner och den nyss nämnda var en funktion som jag inte tänkt så mycket på men som gladde mig, eftersom stress just kan reduceras till något mycket mindre än vad det är.