Hej

Hösten kom helt plötsligt med en rasande fart och november månad startade med mycket mörker. Jag gissar att det är fler än jag som njutit av solskenet som lyste denna helg som var.

För ungefär ett år sedan lämnade jag över ordet till Bent Pugholm i ett nyhetsbrev. Det Bent skrev om då är precis lika aktuellt idag, därför kommer jag återge en del av den texten i detta nyhetsbrev. Bent anlitas av Winmar för att ansvara för den certifiering som fodras för att få använda SMC-profilerna. Bents erfarenhetsbakgrund är många års arbete som beteendevetare och organisationskonsult inom företagshälsovården och inom sitt egna konsultföretag.

Bent skrev om den då nya föreskriften (AFS 2015:14) ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som pekade på vikten av att företagen jobbar systematiskt och konkret med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser på alla nivåer i arbetsmiljöarbetet.

Sedan jag kom åter från föräldraledighet nu under hösten tycker jag mig se en viss ökad medvetenhet hos kundföretagen på min arbetsplats när det gäller just detta och det är väldigt positivt, även om det alltid finns mer att önska.

SMC-profilerna är processverktyg som används inom företagshälsovård och andra konsultföretag, som jobbar med arbetsmiljöutveckling.SMC-profilerna är dynamiska processverktyg, som använt på rätt sätt, är mycket kraftfulla. Profilerna stödjer förändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Profilerna är väl anpassade till att matcha de olika typer av förändringsbehov och utvecklingsområden som finns i dagens arbetsliv.

Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättras eller tas upp i nyhetsbrevet, hör gärna av er!