Hej

Certifieringsutbildningar i SMC profilerna 2020

Nya krafter på Winmar: Under året har vi drabbats av ett tråkigt besked att Bent Jensen som varit vår stöttepelare när det gällt certifieringsutbildningen blivit sjuk och inte kan åta sig nya uppdrag. Vi har därför inlett ett samarbete med Anna Ekroth som är en mycket erfaren och kompetent SMC-konsult och hälsar Anna varmt välkommen till oss.

Presentation Anna Ekroth
Anna har en Filkand i Beteendevetenskap (Mittuniversitetet 2000) och har även läst flera fristående kurser på Mittuniversitetet, Beteendemedicin för Jan Lisspers, Stressfysiologi, Arbetspsykologi, Organisationsutveckling mm. Hon har även en gedigen utbildningsbakgrund genom att arbetat några år bland annat på Arbetsförmedling, Länsarbetsnämnd och Lernia AB som utbildningsansvarig. Anna har även genomgått steg ett utbildning i psykoterapi (Göteborg 2004) och arbetade därefter i 8 år som skolkurator. 2012 tog Anna examen från Magisterprogrammet i Kvalitet och hållbar utveckling med inriktning Kvalitet och ledarskap (Mittuniversitetet).
Samma år började hon att jobba som konsult åt Priserva AB. På Priserva har Anna jobbat på individ, grupp och organisationsnivå med rehabiliterande, förebyggande och främjande insatser där StressProfilen och ArbetsmiljöProfilen varit viktigt verktyg.
Under 2018 tog även Anna examen från Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa (Umeåuniversitet).

Cerifiering på distans:
Vi har under året provat att certifiera nya SMC-konsulter på distans. Med dagens teknik och ett stort miljömedvetande har denna satsning fallit mycket väl ut. Välkomna att höra av Er till oss om ni har funderingar kring detta nya utbildningsgrepp.

Som ni ser har jag återtagit nyhetsredaktörs rollen och vill tacka Lisa för den tid som varit. Tiden räcker ju inte alltid riktigt till som småbarnsförälder. Vill även passa på att önska er en fortsatt fin november trots mörker och annalkande kyla. Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättraseller tas upp i nyhetsbrevet, hör då gärna av er.