Hej

Michael Nordenmark, Niclas Almén och Stig Vinberg verksamma på Mittuniversitetet skulle presenterat de preliminära resultaten av studien "THE RELATIVE IMPORTANCE OF PSYCHOSOCIAL WORKING CONDITIONS, FAMILY CONDITIONS AND WORK/FAMILY BALANCE FOR MENTAL WELLBEING" på en konferens I New York i våras men pga av Coronasituationen blev konferensen inställd. Vi på Winmar har av författarna fått möjlighet att dela det med våra kunder. Här nedan sammanfattar Nordenmark, Almén och Vinberg resultaten och implikationerna för er som arbetar med Stressprofilen:

Huvudsyftet med studien var att med hjälp av stressprofilsdata (på över 12 000 personer) analysera vad som är viktigast för det mentala välbefinnandet av 1) psykosociala arbetsvillkor, 2) familjeförhållanden och 3) balansen (interaktionen) mellan arbets- och familjeliv. Mentalt välbefinnande mättes via stressprofilens frågor om emotionella och kognitiva stressreaktioner. Analyserna visade att alla tre områden var betydelsefulla för det mentala välbefinnande – vilket också många tidigare studier visat. Det mest intressanta med denna studie var att balans mellan arbete och fritid var det områden som i störst utsträckning kunde kopplas till mentalt välbefinnande. Ett resultat som kanske är lite förvånande. Resultaten indikerar att det vid genomförande av stressinriktade insatser exempelvis på arbetsplatser kan vara fördelaktigt att ta hänsyn till familjens villkor – och inte bara arbetsvillkor - och då särskilt balansen mellan arbetslivet och familjeliv. För arbetsgivare kan det kan vara betydelsefullt att öka medarbetarnas möjligheter att besluta om sin arbetssituation exempelvis genom flexibla arbetstidsåtgärder för att gynna balansen i fråga. För att relatera resultaten till Stressprofilen så är en god sak med instrumentet att alla dessa tre områden mäts. Stressprofilskonsulter rekommenderas att i återförande samtal diskutera arbets-familjebalans (som ju finns som explicit faktor i Stressprofilen) och stödja individen att göra förändringar som kan gynna förbättrad balans om sådant behov finns.

Spännande resultat och mycket aktuellt nu i tider där distansarbete är vanligt pga Corona situationen.

Vill även passa på att önska er en fortsatt fin höst även om Corona viruset sätter stora spår i vår vardag. Har ni synpunkter eller förslag på saker som kan förbättras eller tas upp i nyhetsbrevet, hör då gärna av Er.