Produkter

Stress i arbetslivet framkallar ohälsa men också försämrad effektivitet och kvalitet, faktorer som i slutändan påverkar lönsamheten. Det är vår moderna tillvaro, med dess ständiga förändringar som medför en stark ökning av såväl fysisk som psykisk spänning hos allt fler människor. Profilerna (tidigare SMC Profilen®) är ett känt koncept på marknaden sedan mitten av 1980-talet och är resultatet av mer än 10 års omfattande forsknings- och utvecklingsarbete av docent Sven Setterlind. Profilerna underlättar förändringsarbete på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Resultaten har presenterats både på internationella konferenser och i forskningsartiklar. Aktivt forskningsarbete pågår vid bl a Mittuniversitetet i Östersund, vilket leder till ny kunskap och ständiga förbättringar. De ingående Profilerna är:

  • StressProfil ® - för att minska arbets- och livsstress
  • ArbetsmiljöProfil ® - hjälpmedel vid systematiskt arbetsmiljöarbete
  • VerksamhetsProfil ™ - för ökad effektivitet och lönsamhet
  • LedarskapsProfil ™ - för ledarskapsutveckling
  • FörändringsProfil ®
StressProfilArbetsmiljöProfilVerksamhetsProfilLedarskapsProfilLedarskapsProfil