Forskning

Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda genom reliablitets- och validitetetstestningar.

Docent Sven Setterlind har efter mer än 10 års omfattande forsknings- och utvecklingsarbete skapat fem viktiga analysinstrument som nu benämns Profilerna.

Instrumenten, som baseras på ett antal frågeformulär, underlättar förändringsarbete på såväl organisations- som grupp- och individnivå.

Resultaten har presenterats både på internationella konferenser och i forskningsartiklar i samarbete med avdelningen för psykologi, institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Vid Mittuniversitetet finns en omfattande forskningsdatabas på över 100 000 data som samlats in under åren. Databasen används i olika forskningsprojekt vid Mittuniversitetet. Forskningssamarbete pågår med olika institutioner, vilket leder till ny kunskap och ständiga förbättringar.

StressProfilen ® finns med i kursen ” Hälsopsykologi- utredning och intervention” på psykologprogrammet på Mittuniversitetet, campus Östersund. Syftet med användandet av Stressprofilen ® i kursen är att kursdeltagarna ska få erfarenhet av att använda ett vetenskapligt baserat utredningsverktyg.

En sammanfattning av olika uppdrag, där Profilerna har använts, finns dokumenterade i boken:

"Den hälsosamma arbetsplatsen. Från analys till åtgärd"
Boken kostar 320.- exkl moms och frakt.
Beställ boken här

den hälsosamma arbetsplatsen