LedarskapsProfil™

Hjälpmedel för chefen att skapa och leda vinnande team!

LedarskapsProfil

I LedarskapsProfilen™ får ledaren möjlighet att skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap.

LedarskapsProfilen™ visar på ledarens starka och svaga sidor i ledarskapet och ger möjlighet för medarbetarna att få framföra sina synpunkter på sin ledares olika kompetenser i ledarskapet.

LedarskapsProfilen™ ger ett bra underlag för en dialog med medarbetarna kring det egna ledarskapet men skapar också möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

LedarskapsProfilen™ kan med framgång användas i ledarskapsprogram för att öka förståelsen för hur olika ledarstilar samverkar och passar i den aktuella företagskulturen. Den ger underlag till behovsanpassad ledarskapsutveckling på olika nivåer i organisationen.

MedarbetarProfilen genomförs anonymt och resultaten presenteras per ledare och kan även sammanställas som total för hela organisationen. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

  • LedarskapsProfilen™ har funnits på marknaden sedan 1996.
  • Utvecklad av docent Sven Setterlind.
  • Forskning bedrivs vid Mittuniversitetet.