StressProfil®

Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv

StressProfil

StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden.
Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning.

I StressProfilen® på gruppnivå redovisas HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen.
Genom HAP Index följer man hur upplevd fysisk och psykisk hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i StressProfilen® signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.

StressProfilen® identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå.

Vid en uppföljning är det enkelt att genom grafisk jämförelse se att insatta åtgärder gett önskat resultat. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö.

Det individuella StressProfils samtalet syftar till att i en utvecklande dialog se samband och förstå sin livs- och arbetssituation på nytt sätt.

Med en sådan förståelse av nuläget kan en förändringsprocess påbörjas där personens egna behov och vad personen själv vill får styra.

  • StressProfilen® har funnits på marknaden sedan 1986.
  • Utvecklad av docent Sven Setterlind.
  • Forskning bedrivs vid Mittuniversitetet.
  • StressProfilen® finns på svenska, norska, danska, engelska och estniska