CERTIFIERINGSUTBILDNING
INDIVID

Stressprofil

StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning.
Det individuella StressProfilssamtalet syftar till att i en utvecklande dialog se samband och förstå sin livs- och arbetssituation på nytt sätt. Med en sådan förståelse av nuläget kan en förändringsprocess påbörjas där personens egna behov och vad personen själv vill får styra.

Kursens mål:

  • Att få en tydlig bild av SMC Profilens® uppbyggnad, arbetsmodell och Profilens förankring i aktuell hälso- och stressforskning.
  • Att lära sig använda StressProfilen® på individnivå i sin egen verksamhet
  • Samtalsmetodik

Till vem riktar sig kursen:

  • Dig med vårdbakgrund
  • Hälsopedagog
  • Psykolog
  • Beteendevetare
  • Socionom
  • Personlig coach
  • Dig med konsultbakgrund inriktad på individ, grupp och organisation.

Vidareutbildning:

1 dag Organisation som ger behörighet till Arbetsmiljö Profilen®® och VerksamhetsProfilen på gruppnivå.

Intresseanmälan