CERTIFIERINGSUTBILDNING
SMC ORGANISATION

Stressprofil

SMC Profilerna® identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå.

Vid en uppföljning är det enkelt att genom grafisk jämförelse se att insatta åtgärder gett önskat resultat. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär.

I SMC Profilen® på gruppnivå redovisas HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen. Genom HAP Index följer man hur upplevd fysisk och psykisk hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i SMC Profilen® signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.

Kursens mål:

  • Genomgång av instrumenten
  • Att lära sig använda SMC Profilen® på grupp- och organisationsnivå i sin egen verksamhet
  • Att genomföra 10 ArbetsmiljöProfiler® eller VerksamhetsProfiler på hemmaplan

Till vem riktar sig kursen:

  • Redan certifierade SMC konsulter på minimum individnivå
  • Erfarna ledarskaps- och organisationskonsulter.

Vidareutbildning:

1 dag LedarskapsProfilen

Intresseanmälan